Kullanım Şartları


Şartlar ve Koşullar

Aşağıda belirtilen terimlerin her biri, bu satış koşullarında Antalya İlan Servisi hizmeti (bundan böyle "koşullar" olarak anılacaktır) aşağıdaki anlamlara sahiptir.

Web Site: https://www.antalyailanservisi.com/

Duyuru: Bir, reklam verenin kendi sorumluluğunda olan editoryal yazısının, bir ürün veya hizmeti satın almak, kiralamak veya satmak, web sitesi veya mobil'den yayınlamak için sunduğu, tüm unsur ve verileri (görsel, metinsel, ses, fotoğraf, çizim) ifade eder.

Reklam veren: Türkiye'de yerleşik, herhangi gerçek veya tüzel kişi, kişisel ya da kurumsal bir hesaba sahip olan ve bu hesaptan web sitesinde bir duyuru reklam ya da ilan göndermiş demektir. Herhangi bir reklam veren, reklamlarını yatırmak ve/veya yönetmek için kişisel hesaba bağlı olmalıdır. Reklam, para yatırma işlemi otomatik olarak, reklam verene bir kişisel hesap açılmasını gerektirir.

Kişisel Hesap: Herhangi bir ilan verenin, oluşturması gereken ve reklamlarını yaymak, yönetmek ve görüntülemek için web sitesinden bağlanması gereken boş alanı ifade eder.

Ticaret ve şirketler sicilinde {Firmanızın Kayıt Numarası} numarasıyla kayıtlı olan, {şirketiniz} web sitesinde ilan yayınlayan ve işleten şirket anlamına gelir.

Müşteri Hizmetleri: Antalya ilan servisi, ilan ya da reklam verenin daha fazla bilgi alabileceği departman anlamına gelir. Bu hizmete, web sitesi veya mobil bağlantıya tıklayarak e-posta yoluyla ulaşılabilir.

Ais: Web sitesinden, kullanıcı ve ilan ya da reklam verenlere sunulan hizmetler anlamına gelir.

Web Sitesi: Antalya ilan servisi tarafından işletilen ve esas olarak https://www.antalyailanservisi.com/ URL'sinden erişilen, kullanıcı ve reklamcıların İnternet aracılığıyla hizmete erişmesine izin veren web sitesi anlamına gelir .

Mobil Site: Antalya ilan servisi tarafından işletilen https://www.antalyailanservisi.com/ URL'sinden erişilebilen, kullanıcı ve reklam verenlerin cep telefonu üzerinden erişmelerine izin veren mobil sitedir .

Kullanıcı: Web sitesi ya da mobil site aracılığıyla, Antalya ilan servisine erişimi olan ve farklı ortamlardan erişerek, danışmanlık hizmeti alan herhangi bir ziyaretçidir.

Bu kullanım şartları ve koşulları, bir reklam verenin web sitesinden ve mobil cihazlardan, kişisel hesabına bağlı herhangi bir aboneliği için geçerli olan sözleşme koşullarını belirler.

Kabul

Web sitesinin, bir reklam veren tarafından herhangi bir şekilde kullanılması, mevcut koşulların tamamen kabul edilmesi anlamına gelir.

Sorumluluk

Antalya ilan servisinin sorumluluğu, ilan ya da reklam veren, istenmeden oluşan teknik arıza nedeniyle gerekli kontrolün yerine getirilmemesinden veya uygunsuz bir şekilde yerine getirilmesinden birbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bu şartların değiştirilmesi

Antalya ilan servisi, herhangi bir zaman belirtmeksizin, hüküm ve koşulların tamamını veya bir kısmını değiştirme hakkını saklı tutar.

Reklam ve ilan verenlerin, değişikliklerden haberdar olmaları için şartlara bakmaları önerilir.

Çeşitli

Şartların bir kısmının herhangi bir nedenle yasa dışı, geçersiz veya uygulanamaz olması halinde, söz konusu hükümler yazılmamış sayılacak, geri kalan hükümlerin geçerliliği sorgulanmadan reklamcılar ve Antalya ilan servisi arasında uygulanmaya devam edecektir. Herhangi bir şikayet durumunda, Antalya ilan servisi müşteri hizmetlerine iletilmelidir.